Algemene voorwaarden

Dedierenoppas.nl is een particulier initiatief en handelt onder de naam Dedierenoppas.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58147128. Het doel van Dedierenoppas.nl is het via haar website bij elkaar brengen van mensen die een dierenoppas zoeken en dierenoppassers. 

Wettelijk kader
Als aangemelde gebruiker geef je Dedierenoppas.nl toestemming om de door jou verstrekte gegevens te gebruiken voor diensten die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden van Dedierenoppas.nl. De persoon- en/of verkeersdata worden met inachtneming van de Nederlandse geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
Gegevens van aanmelding
 Alle persoonlijke gegevens van aangemelde bezoekers zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Dedierenoppas.nl  Onze onderneming respecteert de privacy van ieder aangemeld persoon en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Dedierenoppas.nl zal jouw gegevens niet verkopen of op andere wijze verstrekken aan derden. Zie ook ons privacy statement.
Aansprakelijkheid
Dedierenoppas.nl is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van Dedierenoppas.nl is om via internet vraag en aanbod op het gebied van dierenopvang en dierenoppas bij elkaar te brengen. Daarom accepteert Dedierenoppas.nl geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of kwalificaties van de deelnemers aan Dedierenoppas.nl. Geregistreerde deelnemers aan Dedierenoppas.nl maken zelf een (voor)selectie. Vervolgens gaan zij de gesprekken met andere geregistreerde deelnemers aan en maken de (financiële en andere) afspraken op basis van hun eigen wensen en criteria. Dedierenoppas.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, die voortkomt uit geplaatste berichten die worden geschreven en verstuurd door of geselecteerde dierenoppassers of diereneigenaren. Mocht het zo zijn dat je een probleem hebt ondervonden met jouw oppas of baasje dan vernemen wij dit graag van je.
Recht op inzage
Deelnemers aan Dedierenoppas.nl kunnen te allen tijde inzage krijgen in hun geregistreerde persoonsgegevens en deze wijzigen en/of laten verwijderen. Dit kan onder "mijn account" op de site.
Recht op verwijderen gegevens
Dedierenoppas.nl houdt zich het recht voor om teksten en andere uitingsvormen, die door deelnemers aan De diereoppas.nl op de website geplaatst worden, zonder opgaaf van redenen van de website te verwijderen indien deze naar het oordeel van Dedierenoppas.nl schadelijk zijn voor derden of voor Dedierenoppas.nl, in strijd zijn met relevante wet- of regelgeving, inbreuk plegen op rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn.
Wijzigen van deze voorwaarden
Dedierenoppas.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.
De kosten van het verzorgen 
Wij vragen voor het lid worden aan het baasje een kleine bijdrage. Aan de oppassers vragen wij geen geld, die kunnen gratis lid worden.
Zorg dat je drie afspraken maakt
Bij het contact-opnemen met een oppas of een baasje, raden wij aan een vrijblijvende kennismaking (een persoonlijke ontmoeting) te organiseren voordat je hem of haar betaalt. Een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je pas maken, nadat je de betaling voor de aanmelding bij Dedierenoppas.nl op ons platform hebt voldaan.
Betaling van de oppas
Heb je als dieren eigenaar een geschikte oppas gevonden via Dedierenoppas.nl, super! Je spreekt tijdens het kennismakingsgesprek af, wat de oppas krijgt als vergoeding voor de diensten die de oppas uitvoert, wat die diensten precies inhouden, .of de betaling voor of achteraf wordt voldaan en waar de oppaslocatie plaats gaat vinden. Gebruik hiervoor ook ons betrouwbaarheidsformulier die hier (Hier moet een link naar verwijzen, naar de pdf) te vinden is.
Meer over deze dierenliefhebber?

Extra gegevens van deze persoon zijn alleen beschikbaar als je een acccount hebt en ingelogd bent.

Inloggen
Nog geen account?

Je kan al lid worden vanaf € 0,97 /mnd.

Aanmelden